Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o wyniku postępowania dotyczącego "Dzierżawy i serwisu wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner).

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner)”.

ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie, prosi o złożenie oferty cenowej na niżej wymienioną...

Protokół z czynności podjętych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na Serwis Kotłowni

Protokół z czynności podjętych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na Serwis Kotłowni w Zespole Szkół we Wronczynie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SERWIS KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO WE WRONCZYNIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SERWIS KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO WE WRONCZYNIE